За мен

Завърших медицина в София и специалност по образна диагностика в Гърция.

Завърших медицина в София през 1979г. след което заминах за Гърция. Там завърших специалност "Образна диагностика" и повече от 30 год. имах Медико - диагностичен център по образна диагностика. От 2013г. съм отново в България и отворих кабинет за цветни ехографии в Сандански.