За мен

Д-р Караславова е лекар специалист по Детски болести и втора специалност Инфекциозни болести

Д-р Караславова е завършила медицина 1988г. в Медицински факултет на ТУ- гр.Стара Загора.

Първа специализация детски болести 1996г.  в МУ- гр. София.

Втора специализация 2003г. инфекциозни болести  в МУ- гр.София.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
359886305166
Работно време по график
Работи с осигурител