Последователи
Д-р Емил Пешев
д-р Виолета Цветкова
д-р Сия Евтимова
д-р Росица Шейтанова
д-р Росица Шейтанова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Пенчо Ванев Пенчев