За мен

специалист в Спешно отделение - МБАЛ Бургас

Завършил медицина в МУ "Проф.д-р П.Стоянов" - гр.Варна

Придобита специалност по "Обща медицина" през 2006г. в МУ "Проф.д-р П.Стоянов" - гр Варна

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Работи с осигурител