За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по вътрешни болести. Работи в ЦСМП-Плевен и специализира ендокринология.

Преминала е курс по клинична хомеопатия в Плевен. 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 А
35964823333
Работи с осигурител