За мен

Завършил МУ-Плевен. Специализант по неврохирургия в МБАЛ-Бургас.

Интереси в областта на медицината, спешни състояния и др.