За мен

Завършил ВМИ-Пловдив, специалист по анестезиология и реанимация.

Работи в отделение по Вътрешни болести в МБАЛ-Гулянци. 

Опит

5960, Гулянци, България, ул. Васил Левски 34
35965612026
Работи с осигурител