За мен

Д-р Кряколова е завършила медицина в Русия

  • Дипломиран специалист по обща медицина в МУ- Варна през 2007г.

Опит

7700, Търговище, България, кв. "Запад", бул. "Сюрен" № 1, ет. 1, каб. 1
Работи с осигурител