Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, Младост II м.р. 163
Дни за консултация

Вторник

15:00 - 17:00

Четвъртък

15:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb