Опит

9700, Шумен, България, ул. Св. Св. Кирил и Методий 69
Работи с осигурител