За мен

Завършила МУ-Плевен,специалист Клинична лаборатория.

Работи в Централна Клинична лаборатория при УМБАЛ-Плевен.