За мен

Завършила МУ-Плевен,специалист Клинична лаборатория.

Работи в Централна Клинична лаборатория при УМБАЛ-Плевен.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 13:00

Вторник

07:00 - 13:00

Сряда

07:00 - 13:00

Четвъртък

07:00 - 13:00

Петък

07:00 - 13:00

Работи с осигурител