За мен

детски болести

Завършва медицина във ВМИ – Плевен през1989г. 

Придобива специалност по „Детски болести”през 2000г. във ВМИ- Плевен.Курсове: ”Детска абдоминална ехография”,Диагностика и лечение на бронхиалната астма в детската възраст”, Аномалии на отделителната система и ХБН”,”Спешни състояния в диабетологията”,”Актуални проблеми на детската неврология”,”Актуални проблеми на детската гастроентерология”,”Детска абдоминална ехография”

Опит

8000, Бургас, България, жк Зорница с/у бл.15
Платен прием
Работи с осигурител