За мен

инвазивна кардиология

Завършва МУ - гр.Пловдив

Придобива специалност по "Вътрешни болести" - МУ,гр. София