За мен

инвазивна кардиология

Завършва МУ - гр.Пловдив

Придобива специалност по "Вътрешни болести" - МУ,гр. София

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Платен прием
Работи с осигурител