Образование

Вътрешни болести

Специалности

Вътрешни болести

Сертификати

АНАЛИЗ НА ПРЕГЛЕДАНИТЕ ПАЦИЕНТИ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
2017-10-24
ДИАГНОСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
2017-10-24
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2017-10-24
Ухапвания от змия
2019-06-26
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2019-06-26
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2019-06-28
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2019-07-18
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2019-07-18
НАДКАМЕРНИ ТАХИКАРДИИ - ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
2019-07-18

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb