Последователи
Пенка Железчева
Пенка Железчева
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
Деян Людмилов Дженков
Деян Людмилов Дженков
Обща и клинична патология
д-р Георги   Галев
д-р Георги Галев
Обща и клинична патология