За мен

Завършила е Медицински колеж в Пловдив през 2003г.

  • Работи в ДКЦ Св. Георги от 7 години.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 15 а
Работи по график
Работи с осигурител