За мен

Семеен с 2 деца

Опит

нач.ДСО
3600, Лом, България, Каблешков №2

Образование

1990 -
Педиатрия
МУ- Плевен; МУ- София
Плевен; София , България

Специалности

Педиатрия
Обществено здраве и здравен мениджмънт

Организации, в които членувате

  • професионални

    Български лекарски съюз (БЛС); Българска педиатрична асоциация (БПА)

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb