За мен

Управител на ДКЦ към УМБАЛ "Св. Иван Рилски" - София

  • Завършил медицина в МУ - София през 1995 г.
  • Взема специалност хирургия през 2003 г.
  • Взема специалност урология през 2005 г.
  • Защитава докторска дисертация на тема "Редки форми на тумори на бъбреците - хирургично поведение" през 2011 г.
  • Има над 30 научни публикации в български и чужди научни списания г.

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
Платен прием
Работи с осигурител