За мен

специалист - хирург

Завършил е "Медицина" в МУ - гр.София

Придобита специалност "Хирургия" - МУ, гр.София

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Работи с осигурител
8000, Бургас, България, бул. Демокрация 94
Дни за консултация

Вторник

08:30 - 13:30

Петък

14:30 - 19:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb