За мен

специалист - ендокринолог
 

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. София

Придобити специалности по "Вътрешни болести" и "Ендокринология и болести на обмяната" в МУ - гр. София