Ана Лобато създаде публикация
2016
Panorama® неинвазивен пренатален скрининг
Panorama® неинвазивен пренатален скрининг

Цел на теста: PanoramaTM (НИПT) е предназначен за скрининг на плода за хромозомни аномалии. Освен...