За мен

Завършила медицина в Медицински университет-Плевен.
 

Придобита специалност: Педиатрия
 

Опит

Лекар
1000, София, България, ул. Ами Буе 27-29
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
359
Платен прием

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb