За мен

Завършил МУ-Плевен.

Специализра патоанатомия в Отделение по "Обща и клинична патоанатомия" при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен.