За мен

Завършила Медицински Университет в гр. Варна, специализирала клинична ординатура по акушерство и гинекология към катедра АГ в същия университет.


Завършила Медицински Университет в гр. Варна, специализирала клинична ординатура по акушерство и гинекология към катедра АГ в същия университет.

Има дългогодишен опит в областта на практическото акушерство и оперативната гинекология, пет години практика по специалността в страна от Централна Африка.

Съучредител на частната СБАГАЛ "Майчин дом" в гр. Варна, където работи и в момента.

Консулти, прегледи и операции при д-р Станева могат да бъдат направени на адрес: гр. Варна ул. "Мир" 1.

Опит

9000, Варна, България, ул. Мир 1
35952332000
Кабинет по акушерство и гинекология, 4D ехография, оперативна гинекология
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 18:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Вторник

13:00 - 18:00

Сряда

09:00 - 13:00

Петък

09:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
3595282166
Кабинет по акушерство и гинекология
Дни за консултация

Понеделник

11:00 - 13:30

Четвъртък

08:30 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb