За мен

Специалности педиатрия/2000 год./ и детска нефрология и хемодиализа /2007год./

Академични позиции:

  • Асистент – МУ Плевен /2011год./

Преподавателска дейност:

  • Учебно практически занятия по Педиатрия БЕО;
  • Ръководител на Кръжок по Детски болести;

Научни интереси и разработки:

  • Педиатрия, Детската нефрология и Детската ендокринология;

Членство в научни и обществени организации:

  • Член на Български лекарски съюз;
  • Член на Българската педиатрична асоциация
  • Член на Българско нефрологично дружество