За мен

Завършила МУ-София.

Специалист по педиатрия, работи в ДМСГД -Дебелец.