За мен

Завършила медицина в Пленен, специализация по офталмология придобива в София. Началник отделение по очни болести в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" -Велико Търново.

Курсове и квалификации: хирургия на катаракта, пластични операции на клепачи, флоресцинова ангиография, съдови и възпалителни заболявания на окото, ехография, травми на окото и др.