За мен

Завършила МУ-Плевен.

Специализира педиатрия в София