Опит

1000, София, България, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 79
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология
Неврология
Ортопедия и травматология
Ревматология

Специалности

Ортопедия и травматология
Неврология
Ревматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb