За мен

специалист - ендокринолог

Завършила е Медицина в МУ - гр. София

Придобити специалности по "Ендокринология и болести на обмяната" и "Вътрешни болести" в МУ - гр. София

Опит

8400, , България, ул. Стара Планина № 180, ет.1, каб. 2
Платен прием
Работи с осигурител