За мен

Мария Костадинова е химик в клинична лаборатория в МБАЛ "Пловдив".

Завършва химия в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 1994 г. 

Специалност по клинична химия придобива през 2006 г. 

В МБАЛ "Пловдив" работи от 1995 г.