За мен

Завършва „Медицина“ 1999г.в МУ – София. Специализира „Хирургия“ в МБАЛСМ „Н.И Пирогов“ до 2003 година. През 2003г. е назначен в Клиниката по Обща и коремна хирургия в СБАЛО в София.

През 2003г. е назначен в Клиниката по Обща и коремна хирургия в СБАЛО в София.

Придобива специалност „Хирургия“ 2004г. и специалност „Онкология“ – 2007г. 2008г. е назначен, като научен сътрудник IIст., а от 2011г. – главен асистент. Специализира „Хирургия на стомираните“ в Лондон, жлъчно-чернодробна, панкреатична и транспантационна хирургия в Medizinische Hochschule Hannover (Германия), лапароскопска хирургия в УМБАЛ „Св. Анна“, УМБАЛ „Н.И.Пирогов“(Aesculap academy), лапароскопска коло-проктология в Университетска хирургична клиника, Риека – Хърватска.