За мен

Специалист - хирург в Отделение по онкологична хирургия - Комплексен онкологичен център – Бургас

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобити специалности по "Хирургия" и "Онкология" в МУ - гр.София

Опит

8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86
Дни за консултация

Вторник

09:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител