За мен

Управител на Комплексен онкологичен център – Бургас

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобити специалности по "Вътрешни болести" и "Онкология" в МУ - гр. София

Опит

8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86
Платен прием
Работи с осигурител