За мен

специалист - анестезиолог

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Анестезиология и интензивно лечение" в МУ - гр. София

Опит

8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86
Работи с осигурител