За мен

Завършила МУ- Плевен. Специализант по гастроентрология-

Работи в ІІІ -то отделение по вътрешни болести в МБАЛ-Русе