За мен

Завършил МУ-София

Специалист по ортопедия и травматология и анатомия