За мен

Началник Клиника по съдова и гръдна хирургия в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен

 • Хирург- главен асистент в Катедра „Хирургически болести” на МУ гр. Плевен, 1985 до момента

Курсове и специализации:

 • НЦССЗ – София 1982г. три месечен курс
 • НИКЕХ – Киев 1984г.
 • Касел, Германия – каротидна хирургия 1991г.
 • Лондон, Великобритания – курс по реконструкции на феморо-поплитеален и аортоилиачен сегмент към Royale College1999.
 • Лондон, Великобритания – курс по хирургия на супрааорталните клонове на аортата, Royale College 2001
 • Мастър клас по съдова хирургия, Понтресина, Швейцария (ESVS), 2004

Преподавателска дейност:

 • Практически занятия по Хирургически болести на студенти по медицина
 • Обучение на стажант – лекари,VI –ти курс по специалност „Медицина”
 • Лекционен курс по съдова хирургия към Катедра по Хирургически болести – 4 лекции годишно

Научни интереси:

 • Артериални и венозни реконструкции в съдовата хирургия

Членство в научни организации:

 • Български лекарски съюз
 • Член на УС на БНДАСХ
 • Член на ESVS

Публикации:

 • Автор и съавтор на 28 научни публикации у нас и в чужбина
 • Автор и съавтор на 3 статии в български и чуждестранни научни списания
 • Участие с доклади и постери в над 30 национални и международни научни форуми

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886359
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител