За мен

Специалист по вътрешни болести и обща медицина

Специалист по вътрешни болести и обща медицина

д-р Георгия Христова създаде публикация
2017

Публикации

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА КАТО ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА КАТО ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР
Публикация