За мен

Д-р Георгиева е главен административен асистент на катедрата по детска дентална медицина във Факултета по стоматология към МУ-Пловдив.

Завършва дентална медицина в Пловдив. 

Работи като преподавател в катедрата по детска дентална медицина във Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в Пловдив.

Освен детска дентална медицина има още две специалности - по поливалентна дентална медицина и по здравен мениджмънт.