Опит

6600, Кърджали, България, ул."Екзарх Йосиф" 4-6
359888887296
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 16:00

Вторник

09:00 - 16:00

Сряда

09:00 - 16:00

Четвъртък

09:00 - 16:00

Петък

09:00 - 16:00

Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

немски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb