За мен

Специалист по клинична алергология

Работи в ДЦК Авис Медика-Плевен