За мен

специалист - педиатър

Завършила "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобити специалности по "Педиатрия" и "Обща медицина" в МУ - гр. София