Опит

7700, Търговище, България, бул. Сюрен
Работи с осигурител
7700, Търговище, България, ул. Пирин 16
35960166070
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Неонатология
Педиатрия

Специалности

Педиатрия
Неонатология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb