За мен

Завършила МУ-Плевен

Работи в отделение "Кръвовземане" при РЦТХ-Плевен