За мен

Завършил МУ-Плевен

Специалист по образна диагностика, специализации по КТ и мамография