За мен

Завършила медицина в МУ-Варна

Специалист по вътрешни болести