За мен

Завършил ВМИ-Плевен

Специалист по кардиология и вътрешни болести