Опит

ортопед- травматолог, хирург на ръка
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
029154279 029154251
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)