За мен

Рехабилитатор в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - УМБАЛСМ Пирогов